Podsumowanie projektu z zakresu CSR

28.02.2015

02_parp

Z dniem 28 lutego 2015r. zakończyliśmy realizację projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego celem było wdrożenie w przedsiębiorstwie strategii CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesowej). Osiągnęliśmy następujące efekty:

 1. Zwiększyliśmy wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań dostawców, pracowników oraz innych kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa.
 2. Stworzyliśmy nową koncepcję gospodarki wodno-ściekowej, której realizacja ma doprowadzić do pełnego doczyszczenia wody.
 3. Zakupiliśmy i uruchomiliśmy filtr taśmowy, który niweluje zawiesinę organiczną powstającą w podczyszczalni (powoduje ona proces fermentacji, który charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem).
 4. Rozpoczęliśmy stosowanie przyjaznych środowisku środków unieszkodliwiających organiczne odpady poprodukcyjne, które następnie są lokalnie zagospodarowane na cele agrarne.
 5. Opracowaliśmy założenia naszej misji, wizji i strategii jej wdrożenia (z podziałem na kwestie dotyczące stabilności firmy, dostawców, klientów, personelu i otoczenia firmy). Opracowanie kierunków działań zmierzających do jej wdrożenia.
 6. Wypracowaliśmy nowy standard w zakresie organizacji pracy i utrzymania porządku w miejscu pracy przy zastosowaniu zasad 5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodoskonalenie).
 7. Pracowaliśmy nad poprawą komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa poprzez warsztaty dla pracowników (asertywność, komunikacja, zasady porozumiewania się, zwiększanie zaangażowania, delegowanie uprawnień, informacja zwrotna).
 8. Opracowaliśmy plan zmian w zakresie zasad współpracy z lokalnymi dostawcami owoców i warzyw.
 9. Stworzyliśmy stronę internetową CK Frost Sp. z o.o.

Mając większą wiedzę na temat naszego otoczenia, chcemy podjąć dalsze kroki w zakresie współpracy z dostawcami, pracownikami i społecznością lokalną. Poniżej przedstawiamy działania, które chcemy wdrożyć w najbliższym czasie.

Dostawcy:

 1. Określenie jasnych warunków współpracy z dostawcami surowców, w tym w zakresie oceny jakości dostaw.
 2. Wprowadzenie corocznej oceny dostawców w zakresie rzetelności współpracy oraz corocznego badania satysfakcji i potrzeb.
 3. Organizacja spotkań z dostawcami.
 4. Wydawanie corocznych biuletynów informacyjnych dla dostawców.

Pracownicy:

 1. Wdrożenie nowego standardu utrzymania porządku w miejscu pracy oraz standardu przekazania zmiany (zgodnie z zasadami 5S) – po zakończeniu wiosennej modernizacji zakładu.
 2. Organizacja odpraw i cyklicznych spotkań z pracownikami.
 3. Zwiększanie świadomości w zakresie misji, wizji i działalności przedsiębiorstwa.
 4. Coroczna ocena pracownicza oraz coroczne badanie satysfakcji i potrzeb.
 5. Dążenie do rozbudowy działu mechanicznego.
 6. Wdrożenie systemu rozwiązywania problemów w firmie.
 7. Opracowanie nowych założeń systemu pracy w zakładzie.
 8. Poprawa warunków pracy w zakładzie, w zależności od możliwości firmy.

Środowisko i społeczność lokalna:

 1. Zwiększenie zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz zwiększenie udziału w lokalnych inicjatywach.
 2. Wdrażanie opracowanej koncepcji gospodarki wodno-ściekowej (dążymy do całkowitej eliminacji ścieków poprodukcyjnych poprzez dalszą modernizację podczyszczalni).

Więcej informacji na temat zrealizowanego projektu można przeczytaj w zakładce „projekt CSR”.