Polityka jakości

Wspieramy sukces naszych klientów na każdy etapie produkcji. Osiągamy to dzięki pracy wyspecjalizowanej i kompetentnej kadry, której priorytetem jest jakość produktów i usług naszej firmy. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Każdy z naszych pracowników przyczynia się do sukcesu firmy.

Dążymy do stworzenia długotrwałych i rzetelnych relacji z pracownikami, dostawcami, kooperantami i klientami. Nadrzędnym naszym celem jest dostarczenie klientom dobrej jakości, powtarzalnych, ciągle doskonalonych i bezpiecznych dla zdrowia produktów. Kładziemy nacisk na rozwój bazy technicznej, kwalifikacji pracowników i metod zarządzania organizacją. Jesteśmy nastawieni na zarządzanie poprzez jakość, szczególnie przez zdefiniowanie odpowiedzialności za jakość na wszystkich etapach produkcji. W tym celu podejmujemy się:

  • projektowania jakości produktów, które będą zaspokajały wymagania klientów (ciągła wysoka jakość),
  • produkcji bezpiecznych produktów,
  • poprawnego realizowania zamówień zgodnie z wymaganiami klienta,
  • inwestycji w zakład,
  • kształcenia i rozwijania kwalifikacji pracowników,
  • skutecznego zarządzania procesami bezpiecznej produkcji.

wysoka_jakosc