Społeczna odpowiedzialność

Społeczna Odpowiedzialność Biznesowa (CSR) to dla nas sposób na lepsze i efektywniejsze działanie, a także na budowę długotrwałych i uczciwych relacji z pracownikami, dostawcami, klientami i lokalną społecznością. Uważamy, że sukces wymaga społecznego zaangażowania. Realizujemy taką politykę w 4 obszarach:

Środowisko naturalne

 • dążymy do minimalizacji ilości wytwarzanych ścieków oraz zużywanej wody w procesie produkcyjnym,
 • dążymy do całkowitej eliminacji ścieków poprodukcyjnych (obecnie pracujemy nad modernizacją podczyszczalni ścieków),
 • stosujemy środki unieszkodliwiające zanieczyszczenia roślinne, które są przyjazne środowisku,
 • lokalnie zagospodarujemy organiczne odpady poprodukcyjne na cele agrarne.

Produkt

 • dbamy o to, aby nasze produkty były bezpieczne i zachowały swoje właściwości zdrowotne,
 • kupujemy surowiec od sprawdzonych dostawców, którzy dostarczają nam wyroby o powtarzalnej i bezpiecznej jakości,
 • stawiamy satysfakcję naszych klientów jako priorytet, wszelkie spory staramy się rozwiązywać poprzez dialog,
 • zwiększamy świadomość polskich konsumentów na temat jakości naszego sztandarowego produktu – marka „dobry brokuł”.

Relacje z pracownikami

 • regularnie poprawiamy warunki pracy w zakładzie, zwracamy baczną uwagę na sugestie pracowników i staramy się eliminować niedogodności w codziennej pracy,
 • poprawiamy warunki socjalne (w 2014r. powstała całkowicie nowa strefa socjalna dla pracowników, a w planie jest jej dalsza rozbudowa),
 • pomagamy pracownikom w sprawach zawodowych i prywatnych,
 • działamy prewencyjne wobec potencjalnych zagrożeń BHP,
 • nie zwalniamy bez jasno zdefiniowanych przyczyn,
 • nie tolerujemy bezprawnych działań (tworzenie niezdrowej atmosfery pracy, przemoc fizyczna i psychiczna).

Najbliższe otoczenie

 • surowce pozyskujemy od lokalnych dostawców,
 • określamy jasne warunki współpracy dla dostawców surowców oraz budujemy z nimi długotrwałe i uczciwe relacje,
 • pomagamy naszym dostawcom w trudnych sytuacjach rynkowych,
 • wspieramy lokalny rynek pracy,
 • planujemy podjęcie działań na rzecz społeczności lokalnej.